top of page

Typologie MBTI ve vedení lidí

Cílem semináře je seznámit se s teorií a metodickým pojetím typologie MBTI, prohloubit sebepoznání a poznání osobnostních rysů druhých; využít metodu jako návodný materiál v jednání a vedení druhých.Obsah

 • Pojetí osobnosti podle C.G. Junga, historie metody

 • Metodika dotazníku MBTI (vyplnění a vyhodnocení)

 • Pojetí preferencí podle způsobu směřování psychické energie, získávání informací a jejich zpracování, rozhodování a práce s časem:

 • Introverze x extroverze

 • Smysly x intuice

 • Myšlení x cítění

 • Usuzování x vnímání

 • Uplatňovaný kognitivní styl

 • Určení temperamentového typu

 • Shrnutí výsledků formou zařazení do jednoho z 16 osobnostních typů

 • Praktické procvičení jednotlivých preferencí pro jejich hlubší pochopení, určení kladů dané preference a možných zdrojů nedorozumění

 • Vhodné způsoby komunikace a vedení pracovníků s jednotlivými osobnostními typy

 • Využití typologie při výběru zaměstnanců, pro kariérní a osobnostní rozvoj a při sestavování týmů


Výstupy

Účastníci se naučí analyzovat osobnostní preference své i druhých a využít tuto dovednost pro efektivnější způsob vyjednávání s interními i externími zákazníky a vedení zaměstnanců. Poznají a dokáží pojmenovat osobní potenciál každého – jeho silné i slabé stránky a dále s nimi pracovat.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 - 2 dny


Metody výuky

Práce s dotazníkem, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup, řešení případových studií.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page