top of page

Koučink pro vedoucí pracovníky


Cílem koučinku je pomoci pracovníkům nejen definovat cíle (odvíjející se od cílů a vize organizace), ale také těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou. Umět koučovat znamená pomáhat odstranit bariéry využívání potenciálu pracovníků, pomocí positivní zpětné vazby korigovat úsilí a podporovat je správným směrem.

Kurs je určen manažerům vyšší, střední a liniové úrovně a všem, kteří se chtějí o koučování dozvědět více a využít ho jako efektivního způsobu rozvoje pracovního výkonu a uvolnění vnitřního potenciálu svých podřízených a sebe samých.Obsah

 • Koučink jako jeden ze stylů vedení lidí

 • Význam a přínosy koučinku

 • Podstata procesu koučování

 • Metoda koučování

 • Zásady positivní komunikace

 • Model „GROW“

 • Zpětná vazba

 • Naslouchání

 • Koučink jako nástroj motivace pracovníků

 • Koučink v hodnocení

 • Hodnotící pohovory

 • Zvládání obtížných situací při vedení hodnotícího pohovoru


Výstupy

Poskytnutí přehledu koučovacích nástrojů, zaměření na to, jak prakticky využít koučink v každodenní praxi s ohledem na různost situace a individualitu koučovaného.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1-2 dny


Metody výuky

Koučovací rozhovory, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, aktivní zapojení účastníků

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page