top of page

Systém hodnocení pracovníků a vedení hodnotících pracovníků

Cílem tohoto školicího programu je pochopení systému hodnocení a jeho propojení na odměňování. Poskytnout účastníkům dovednosti, znalosti a strategie potřebné pro správné provádění hodnocení pracovníků, poskytování zpětné vazby a rozvoje jejich výkonnosti v pracovním prostředí.

Obsah

 1. Systém hodnocení pracovníků

 • Definice a cíle systému hodnocení pracovníků

 • Různé přístupy k hodnocení pracovníků: roční hodnocení, kontinuální zpětná vazba

 1. Rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením (suma zpětných vazeb)

 • Zpětná vazba jako nástroj pro rozvoj výkonu

 • Hodnocení jako proces vyhodnocení výkonu v určitém časovém období

 1. Vazba systému hodnocení na odměňování

 • Význam vazby mezi hodnocením a odměňováním v organizaci

 • Různé modely odměňování spojené s hodnocením pracovníků (např. bonusy, zvýšení platu)

 1. Sebehodnocení

 • Jak podporovat a trénovat pracovníky ve schopnosti sebehodnocení

 • Výhody a omezení sebehodnocení

 1. 360° zpětná vazba

 • Co je 360° zpětná vazba a jak se provádí

 • Využití 360° zpětné vazby pro rozvoj vedení a týmové spolupráce

 1. Vedení hodnotícího pohovoru

 • Jak efektivně vést hodnotící pohovor s pracovníky

 • Poskytování konstruktivní zpětné vazby a stanovení budoucích cílůVýstupy

Po absolvování školicího programu účastníci:

 • Budou rozumět významu systému hodnocení pracovníků a jeho vztahu k rozvoji organizace.

 • Rozliší rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením a budou schopni používat oba nástroje správně.

 • Budou moci využít systém hodnocení jako nástroj pro spravedlivé odměňování.

 • Získají dovednosti pro poskytování a přijímání zpětné vazby a stanovování cílů.

 • Budou znát koncept 360° zpětné vazby a budou moci využívat tento nástroj pro rozvoj svého výkonu a vedení hodnotícího pohovoru.


Rozsah

2 dnyMetody výuky

Pro dosažení stanovených cílů školicího programu budou použity následující metody výuky:

 • Interaktivní přednášky a prezentace, které představí klíčové koncepty a strategie.

 • Skupinové diskuse, role-play scénáře a cvičení na poskytování zpětné vazby pro praktickou aplikaci dovedností.

 • Studium případových studií a reálných příkladů spojených s hodnocením pracovníků.

 • Individuální a skupinové projekty pro aplikaci naučených dovedností v konkrétních pracovních situacích.

 • Zpětná vazba od lektora a kolegů pro osobní a profesní rozvoj.

bottom of page