top of page

Systém hodnocení pracovníků a vedení hodnotících pohovorů

Cílem tohoto školicího programu je pochopení systému hodnocení a jeho propojení na odměňování. Poskytnout účastníkům dovednosti, znalosti a strategie potřebné pro správné provádění hodnocení pracovníků, poskytování zpětné vazby a rozvoje jejich výkonnosti v pracovním prostředí.Obsah

 1. Systém hodnocení pracovníků

  • Definice a cíle systému hodnocení pracovníků

  • Různé přístupy k hodnocení pracovníků: roční hodnocení, kontinuální zpětná vazba

 2. Rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením (suma zpětných vazeb)

  • Zpětná vazba jako nástroj pro rozvoj výkonu

  • Hodnocení jako proces vyhodnocení výkonu v určitém časovém období

 3. Vazba systému hodnocení na odměňování

  • Význam vazby mezi hodnocením a odměňováním v organizaci

  • Různé modely odměňování spojené s hodnocením pracovníků (např. bonusy, zvýšení platu)

 4. Sebehodnocení

  • Jak podporovat a trénovat pracovníky ve schopnosti sebehodnocení

  • Výhody a omezení sebehodnocení

 5. 360° zpětná vazba

  • Co je 360° zpětná vazba a jak se provádí

  • Využití 360° zpětné vazby pro rozvoj vedení a týmové spolupráce

 6. Vedení hodnotícího pohovoru

  • Jak efektivně vést hodnotící pohovor s pracovníky

  • Poskytování konstruktivní zpětné vazby a stanovení budoucích cílů


Výstupy

Po absolvování školicího programu účastníci:

 • Budou rozumět významu systému hodnocení pracovníků a jeho vztahu k rozvoji organizace.

 • Rozliší rozdíl mezi zpětnou vazbou a hodnocením a budou schopni používat oba nástroje správně.

 • Budou moci využít systém hodnocení jako nástroj pro spravedlivé odměňování.

 • Získají dovednosti pro poskytování a přijímání zpětné vazby a stanovování cílů.

 • Budou znát koncept 360° zpětné vazby a budou moci využívat tento nástroj pro rozvoj svého výkonu a vedení hodnotícího pohovoru.


Rozsah

2 dny


Metody výuky

Pro dosažení stanovených cílů školicího programu budou použity následující metody výuky:

 • Interaktivní přednášky a prezentace, které představí klíčové koncepty a strategie.

 • Skupinové diskuse, role-play scénáře a cvičení na poskytování zpětné vazby pro praktickou aplikaci dovedností.

 • Studium případových studií a reálných příkladů spojených s hodnocením pracovníků.

 • Individuální a skupinové projekty pro aplikaci naučených dovedností v konkrétních pracovních situacích.

 • Zpětná vazba od lektora a kolegů pro osobní a profesní rozvoj.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page