top of page

Stress management

Cílem semináře je pojmenovat si příčiny vlastního stresu a porozumět procesům, které v nás stres vyvolávají. Pochopíte, jakým způsobem reaguje naše tělo na stres. Prakticky si vyzkoušíte několik metod, které napomáhají rozpouštět tyto stresogenní faktory a lze je následně uplatnit v denní praxi.Obsah

 • Eustres a distres

 • Pojmenování osobních stresorů a salutorů

 • Identifikace individuálních dispozic k prožívání stresu (vlivy prostředí, temperamentu a kognitivního stylu)

 • Co se s námi děje při stresu – kognitivní, behaviorální, emoční a fyzická reakce

 • Psychohygiena – harmonie a vyvážení oblastí:

 • Pracovní prostředí

 • Životospráva

 • Respektování osobní křivky výkonnosti

 • Organizace práce – time management, zavádění návyků

 • Systém hodnot a cílů

 • Relaxační techniky

 • Strategie zvládání stresu

 • Vliv stresu na paměť a mozkový jogging

 • Relaxace jako nutnost, ne přepych

 • Antistresová cvičení – nácvik praktických metod


Výstupy

Všichni pracujeme pod určitým tlakem. Cílem semináře je pochopit, co ovlivňuje sílu dopadu stresu na náš organismus a jak jej eliminovat.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1-2 dny


Metody výuky

Brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup, testy na odolnosti vůči stresu, nácvik antistresových technik

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.
Comments


bottom of page