top of page

Sebevědomá komunikace

Definovat si pojem efektivní komunikace a najít si své silné stránky. Účastníci se dozvědí, jak pracovat s otázkami a vyzkouší si asertivní techniky na konkrétních situacích. Seznámí se s důležitostí otázky „proč“ při komunikaci. Natrénují práci s námitkami a dozvědí se, jak na náročné posluchače.Obsah

  • Přesvědčivá komunikace – srozumitelný jazyk, ne/verbální projev, empatie a aktivní naslouchání.

  • Kouzlo otázek – jak je správně použít a které nám naopak nepomůžou.

  • Asertivita – užitečnost v komunikaci a nácvik technik v konkrétních situacích.

  • Argumentace – jak pracovat s „proč“ a co potřebuje druhá strana slyšet.

  • Prevence konfliktů – tipy jak předejít konfliktu a na co se zaměřit.

  • Zvládání námitek – fáze, které nám pomohou zvládnou vše s nadhledem.

  • Typy náročných klientů – jak si poradit s arogantním, agresivním, manipulativním a nebo pasivním klientem.


Výstupy

Praktická zkušenost účastníků s efektivní komunikací. Přehled asertivních technik a jejich využití v praxi. Tipy, jak předcházet konfliktům a co s nimi dělat, když už přijdou.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 – 2 dny


Metody výuky

Modelové situace, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


bottom of page