top of page

Přijímání změn a práce s emocemi


Cílem je zažít a pochopit, jak vnímáme změny a co potřebujeme k jejich přijetí. Účastníci se seznámí s možnostmi, jak pomoct s přijetím změny u svého okolí. Dozvědí se, jak na nás působí emoce a jak s nimi pracovat. Vyzkouší si, jestli se zaměřují spíš na problém nebo na řešení a připraví se na náročné situace.
Obsah

  • Křivka reakce na změnu – jakými fázemi procházíme při změnách, s čím je důležité počítat.

  • Podpora okolí – co může dělat okolí pro to, aby byla změna lépe přijata.

  • Emoce – kde se berou emoce a jak s nimi pracovat, aby nás neovládly.

  • Emoční inteligence – pět složek, které si zasadíme do reálného prostředí.

  • Myšlení – zaměření spíš na problém nebo na řešení?

  • Efektivní komunikace – ladění očekávání, aktivní naslouchání, otázky a pozornost.

  • Náročné situace – techniky a metody, jak zvládnout situace, které jsou pro nás těžké a emotivní.Výstupy

Praktická zkušenost účastníků se změnou. Doporučení a tipy, jak zvládnout emoce. Ukázka, kam směřuje naše myšlení. Příprava na náročné situace a námitky.Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 denMetody výuky

Modelové situace, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup.

bottom of page