top of page

Vedení a řízení lidí na dálku

Cílem tohoto kurzu je poskytnout manažerům a vedoucím pracovníkům dovednosti, znalosti a strategie potřebné pro úspěšné řízení týmů a organizace v prostředí hybridního pracovního modelu, který zahrnuje práci z kanceláře i z domova.Obsah

1. Rozumění hybridní organizace

 • Definice hybridního pracovního modelu

 • Výhody a výzvy spojené s hybridním pracovním prostředím

2. Manažerské dovednosti v hybridním prostředí

 • Efektivní komunikace na dálku

 • Motivace a angažování týmu v hybridním modelu

 • Sledování a hodnocení výkonu vzdálených zaměstnanců

3. Technologie a nástroje pro hybridní práci

 • Využití digitálních nástrojů pro efektivní spolupráci

4. Řízení změny a kultura organizace

 • Jak přecházet na hybridní model úspěšně

 • Budování kultury spolupráce a flexibility

5. Leadership v hybridním prostředí

 • Rozvoj leadershipu v hybridní organizaci


Výstupy

Po absolvování kurzu účastníci:

 • Budou rozumět konceptu hybridní organizace a jeho vlivu na pracovní prostředí.

 • Získají dovednosti pro efektivní komunikaci a vedení týmu v hybridním pracovním modelu.

 • Budou schopni správně využívat digitální nástroje a technologie pro spolupráci a řízení vzdálených pracovníků.

 • Budou mít znalosti o strategiích pro úspěšný přechod na hybridní model a budování kultury flexibility.

 • Budou schopni vést týmy a organizace v hybridním prostředí a rozvíjet vlastní leadershipové dovednosti.


Rozsah

1 den


Metody výuky

Pro dosažení stanovených cílů kurzu lze použít následující metody výuky:

 • Interaktivní přednášky a prezentace, které představí klíčové koncepty a strategie.

 • Skupinové diskuse a debaty pro sdílení názorů a zkušeností účastníků.

 • Praktické cvičení a simulace situací z hybridního pracovního prostředí.

 • Case studie a příklady z praxe k ilustraci reálných situací.

 • Individuální a skupinové projekty pro aplikaci naučených dovedností v praktických situacích.

 • Zpětná vazba od lektora a kolegů pro osobní a profesní rozvoj.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page