top of page

Lektorské dovednosti - lektorem od A do Z

Účastníci budou znát základní principy vzdělávání dospělých. Vyzkouší si, jak sestavit podrobnou a efektivní strukturu kurzu a doplní si metody a techniky, které se dají při kurzech využívat. Projdou si testem typologie, aby se o sobě dozvěděli, jaký způsob vnímání informací je jim nejbližší. Tuto typologii pak dokáží efektivně zapracovat do křivky pozornosti tak, aby byl jejich kurz pro účastníky atraktivní. Seznámí se s technikami, které pomohou při práci s náročnými účastníky, v prezenční i online formě. Vyzkouší si, jak pracovat s reakcemi účastníků při komunikaci změny.Obsah

 • Specifika učení dospělých – co potřebují slyšet a zažít, aby měli chuť se učit.

 • Úvod do školení – jak podpořit první dojem a vytvářet zájem účastníků.

 • Školící metody a techniky – jejich užitečnost a praktičnost.

 • Práce s pozorností účastníků – křivka pozornosti a jak ji lektor může podpořit.

 • Typologie VAK – každý z nás vnímá informace jinak a podle toho přizpůsobujeme naše kurzy.

 • Role trenéra – jak a čím ovlivňujeme účastníky a jak důležité jsou emoce při procesu učení.

 • Makro design a mikro design – jak postavit efektivně a zajímavě kurz od A do Z.

 • Cíle kurzu – jak správně zformulovat cíle kurzu a proč je to důležité.

 • Prezenční a online kurzy – výhody a rizika obou forem, zapojení interakce, zábavných a užitečných online aplikací.

 • Práce se skupinou, intervence – jak zapojit skupinu, která je pasivní, příliš aktivní nebo naopak rušivá.

 • Křivka reakce na změnu – jak reagují účastníci na informace, které jsou nové, nesouhlasí s nimi a nebo jim příliš nerozumí a jak tomu může lektor pomoci.

 • Zpětná vazba – dávání a především přijímání zpětné vazby, ať už negativní nebo pozitivní.

 • Rozvojové plány – každý účastník si nastavuje na konci kurzu svůj rozvojový plán, na čem konkrétně chce pracovat a v čem se chce posunout.

Výstupy

Vypracované makro a mikro vlastního tréninku. Návody na práci se skupinou. Přehled aktivit a icebreaků.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 2-3 dny


Metody výuky

Ukázka části vlastního kurzu před skupinou/na kameru, modelové situace, hraní rolí, brainstorming, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comentários


bottom of page