top of page

Leadership

Cílem je, aby se účastníci přiblížili obrazu toho, kdo ukazuje cestu, je oporou a příkladem. Dozví se, jak přizpůsobit svůj styl řízení dané situaci, jak zvládnout změny, jak lépe využívat individuálního přístupu k jednotlivým členům týmu, přijmout odpovědnost za chod a výsledky týmu či se naučit prosadit nepopulární rozhodnutí a odlišit svou profesionální roli od osobní.Obsah

 • Vedení a řízení lidí

 • Definování cílů manažerů a jejich podřízených

 • Nejčastější potřeby a očekávání týmu

 • Technická, organizační a osobní rovina vedení

 • Jak oddělit profesionální a osobní roli

 • Situační styly vedení

 • Typologie, chování, znaky a myšlení jednotlivých typů

 • Jak být oporou a jít příkladem

 • Prosazení požadavku a nepopulárních rozhodnutí

 • Jak zvládnout odpor vůči změnám

 • Zvládání změn prostřednictvím komunikace

 • Důsledky neprofesionálního přístupu ve vedení


Výstupy

Konkrétní postupy vedení a řízení lidí. Znalost strategií při prosazení nepopulárních rozhodnutí a odporu vůči změnám. Rozdělení členů týmu z hlediska typologie. Doporučený postup pro další rozvoj. Individuální akční plán.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1-2 dny


Metody výuky

Využití výukového filmu „Motivace a vedení lidí“, testy typologie osobnosti, modelové situace před kamerou, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, aktivní zapojení účastníků

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page