top of page

Prezentace bez zábran

Cílem kurzu je připravit si prezentaci tak, aby působila profesionálním a srozumitelným dojmem a byla pro posluchače zajímavá a užitečná. Účastníci zjistí, jaké publikum před sebou mají a budou trénovat, jak zaujmout. Dozvědí se, jak reagovat na náročnější publikum, ovládat trému a jak si zvednout sebevědomí.


Obsah

  • Jak logicky sestavit prezentaci – první dojem, navázání kontaktu, strukturovaná a smysluplná prezentace.

  • Typologie VAK – jak zaujmout posluchače a jak zabezpečit, že si každý přijde na své.

  • Práce s vizuálními pomůckami – co všechno mohu jako prezentující použít pro vizualizace.

  • Pozornost publika – křivka pozornosti, otázky a emoce.

  • Prezentující a jeho osobnost – první dojem, charisma a image, řeč těla, práce s hlasem.

  • Verbální a neverbální komunikace – pravidla a doporučení, co všechno na publikum působí.

  • Sebevědomí a práce s trémou – co nám může dodat sílu a jak bojovat proti trémě.

  • Síla argumentace – jak přijmout námitky a nepříjemné otázky a jak ustát reakce.

  • Využití techniky a online nástrojů – interakce v prezentacích a práce se zážitkem.

  • Praktická ukázka prezentačních dovedností – účastníci odprezentují, projdou sebereflexí a dostanou rozvojovou zpětnou vazbu.


Výstupy

Osnova přípravy na samotnou prezentaci. Návody na techniky na práci s trémou a podporu improvizace. Trénink reakcí na náročné publikum.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 – 2 dny

Metody výuky

Prezentace před publikem/na kameru, modelové situace, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page