top of page

Kreativita a řešení problémů

Tento kurz je zaměřen na prohloubení dovednosti efektivně řešit nejrozmanitější druhy problémů, na osvojení si kreativních přístupů a jejich aplikaci v pracovním týmu. Určit podstatu problému, zvolit vhodný přístup v různých etapách řešení problému, správně stanovit kritéria řešení problému, využívat kreativní techniky při řešení problému a zapojit členy týmu do jeho řešení.Obsah

 • Zjištění příčin a definice problému

 • Formulace a evaluace kritérií řešeného problému

 • Výběr optimálního řešení

 • Výhody a nevýhody týmového řešení problémů v porovnání s individuálním přístupem

 • Rozvoj tvůrčího myšlení pro řešení problémů

 • Psychosomatické rozehřátí (WARM-UP)

 • Objasnění procesů vedoucích od stereotypu k originalitě

 • Probuzení vědomé asociační aktivity, rozvoj asociačních řad a polí

 • Rozvoj rozšířené pozornosti (metoda integrující práci na více úkolech)

 • Cvičení rozvíjející předvídavost a intuici (spoluprací s partnerem)

 • Rozvíjení kreativity skrze principy hry a principy improvizace

 • Mozkový jogging a kreativita

 • Principy fungování mozku – Propojení pravé a levé hemisféry - Kreativita, lze se ji naučit? - Cvičení zaměřená na koncentraci pozornosti - Proces ukládání informací do paměti - Techniky posilování paměti - Major systém pro číselné údaje - LOCI metoda (stavební kámen mnemotechnik) - Techniky pro zapamatování si jmen a tváří


Výstupy

Rozhodování za nejistoty – schopnost rozpoznat a určit míru vhodné kombinace intuice a logiky, potřeby hledat kreativní řešení či se přiklonit k již zavedeným postupům. Rozvoj tvůrčího myšlení a řešení problému, porozumění propojení mozkových hemisfér a jeho praktické využití. Uvědomění si významu intuice.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 2 dny


Metody výuky

Mozková cvičení, případové studie, modelové situace, využití kamery, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page