top of page

Kreativita a design thinking / workshop

Kreativitu má v sobě každý z nás, je třeba jen tento potenciál otevřít a rozvinout. Firmy již nechtějí pracovníky, kteří o své práci nepřemýšlí a vykonávají příkazy. A to je příležitost pro náš všechny – nastartovat svůj potenciál, být tvůrcem změn, pracovat v týmu s tvůrčí a podporující atmosférou, získat motivaci a smysl všeho, na čem pracujeme. Tento workshop podporuje cíl zaměstnavatelů – mít motivované kreativní lidi v týmu a zaměstnanců – pracovat s radostí na smysluplných věcech.Obsah

  • Cesta od stereotypu k originalitě

  • Rozvoj rozšířené pozornosti

  • Cvičení rozvíjející předvídavost a intuici

  • Jak odstraňovat bariéry, které nám brání využít vlastní tvořivosti

  • Jak nápady nejen generovat, ale i uvádět v život

  • Jaké konkrétní metody podporující kreativní myšlení můžeme využít

  • Co je design thinking a kde jej uplatníte?

  • Kreativita jako proces, ne jako okamžitá událost

  • K čemu můžete využít techniky design thinkingu v běžném životě?

  • Využití empathy mapy


Výstupy

Účastníci se seznámí s konceptem design thinkingu a budou rozumět jeho využití v různých situacích, včetně pracovního a osobního života.

Budou mít příležitost aplikovat metody podporující kreativitu v různých kontextech, což jim umožní efektivněji řešit problémy a inovovat.

Účastníci se naučí překonávat stereotypní myšlení a budou schopni přistupovat k problémům a úkolům s větší originalitou.

Získají dovednosti pro rozvíjení rozšířené pozornosti, což jim umožní efektivněji analyzovat a vnímat různé aspekty svého pracovního a osobního prostředí.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 den


Metody výuky

Práce s dotazníkem, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup, řešení případových studií.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page