top of page

Komunikační školení pro kontaktní pracovníky (front office/veškeré služby/call centra/účetní)

Otevřít mysl pracovníků front office, call centra, a ostatních služeb k tomu, aby pochopili, jak moc ovlivňují zákazníkovo chování a vnímání firmy. Dát pracovníkům základní nástroje pro různé typy zákazníků, a naučit je s nimi zacházet přirozeně a vědomě. Posílit je v jednání s agresivními typy lidí. Umět ze sebe setřást nánosy z práce a nebrat si to domů.Obsah

  • Velmi zábavnou formou se účastníci mezi sebou poznají jinak, než se znají

  • Pochopí, že hlavně oni rozhodují, jak bude rozhovor se zákazníkem / klientem probíhat

  • Dostanou komunikační nástroje jako jsou dobré proklientské otevřené otázky, komunikační statusy, psychologický přesah jednání ostatních

  • Naučí se jednoduchou zpětnou vazbu, která je pro klienty velice dobře přijímána

  • Odnesou si prvky krizové intervence do své komunikace, především ve vyhrocených situacích

  • Poznají, že asertivní chování je základní výbavou každého z nás, a jak ho nepřehánět

  • Vyzkouší si nespočet různých situací, scénářů a technik, při kterých se hodně pobaví, a dají si okamžitou zpětnou vazbu k nápravě

  • Celý workshop je vedený nenásilnou formou, při které dochází k mnoha AHA momentům a uvědoměním

  • Tento program pomáhá kontaktním pracovníkům nejen v práci, ale i v jejich osobních vztazích


Výstupy

Okamžitě najdou své rezervy a začnou je společně odstraňovat. Budou si jistější při práci se zákazníky v různých situacích, které pro ně doteď nebyly komfortní.

Začnou si více hlídat co a jak říkají a společně si budou více pomáhat formou zpětné vazby. Vaše klientská služba se zlepší díky nastaveným mechanismům.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 2 dny + follow up dle potřeby 1x ročně navazující pokračování


Metody výuky

Workshop, trénink v menších skupinách, improvizační prvky, psychologické hry, práce ve dvojicích, zpětná vazba

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page