top of page

Efektivní vedení porad

Pracovní porada jako přínosné, podnětné setkání a dobře investovaný čas. Cílem semináře je praktické zvládnutí efektivního vedení porady vedoucí k cíli, její přípravy, řízení diskuse, podpory konstruktivních prvků a potlačení prvků destruktivních tak, aby bylo setkání vnímáno jako podpůrný a efektivní prvek práce.Obsah

  • Smysl a cíl porady

  • Příprava programu porady s časovým harmonogramem

  • Organizace porady (výběr místnosti, členů a zařízení)

  • Začlenění porad do náplně pracovního dne a týdne

  • Osobní příprava – čím mohu na poradě přispět

  • Techniky vedení porad v závislosti na cíli porady a počtu účastníků

  • Rozdělení rolí na poradě

  • Typologie účastníků porady a specifikace jejich potřeb

  • Efektivně řízená diskuse

  • Konstruktivní a destruktivní techniky vedení porad


Výstupy

Účastníci se seznámí s konkrétním popisem přípravy, složení a vedení různých typů porad, budou schopni identifikovat nejčastější role jednotlivých účastníků porad a také chyby, kterých se dopouští. Dostanou také osobní doporučení, jak řízeně získávat názory účastníků porady.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1den


Metody výuky

Případové studie, modelové situace před kamerou, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comentarios


bottom of page