top of page

Dynamika a rozvoj týmu

Cílem semináře je seznámit účastníky atraktivní formou se základními teoretickými znalostmi v oblasti týmové spolupráce a na těch stavět praktické zkušenosti z oblasti fungování týmu. Výsledkem efektivní týmové práce je pochopení synergického efektu spolupráce, schopnost týmu navrhovat kreativní řešení, přispívat k nim a zvládat práci pod tlakem.Obsah

  • Jak se liší skupinová a týmová práce

  • Analýza týmových rolí pomocí dotazníku a modelových situací

  • Utváření týmu – čím mohu přispět?

  • Dynamika a fáze fungování týmové práce

  • Příčiny konfliktů v týmu a jejich význam

  • Překonávání či odstranění bariér mezi členy týmu

  • Vytvoření efektivních komunikačních vazeb mezi jednotlivými členy v týmu

  • Poskytování zpětné vazby

  • Techniky zvyšování synergie týmu


Výstupy

Účastníci blíže poznají svou roli a osobní přínos týmu, budou schopni vytvářet optimální tým ve shodě s typem úkolu, pro který byl tým vytvořen, respektovat a podporovat individualitu každého ve prospěch týmu. Seminář vede k posílení sebedůvěry, poznání svých rezerv a díky bližšímu poznání členů týmů i ke zvýšení motivace pro týmovou práci.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1den


Metody výuky

Případové studie, modelové situace, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup, test týmových rolí, indoorové aktivity, týmové hry, využití kamery

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Kommentare


bottom of page