top of page

Asertivita pro manažery

Cílem semináře je posílit schopnost efektivní komunikace vůči internímu i externímu zákazníkovi, zvládnout přiměřenou míru sebeotevření, být spontánní ve svých projevech, dokázat prosadit oprávněný požadavek či odmítnout bez nadbytečného pocitu viny, umět poskytnout zpětnou vazbu a také jí přijmout.


Obsah

  • Pojetí pojmu „asertivita“

  • Asertivní, agresivní a pasivní strategie jednání

  • Pravidla asertivity - práva a povinnosti

  • Uplatnění asertivity v denní manažerské praxi – nácvik formou simulací

- vyjádření nesouhlasu, kdy chceme odmítnout

- vyjádření souhlasu, kdy něco potřebujeme

- přijímání a adresování kritiky

- přijímání a udělování ocenění, pochval

- přijímání a sdělování emocí, citů

- projevování přání, potřeb vhodným způsobem

  • Neverbální a paraverbální projevy při asertivním sebevyjádření

  • Zvládání manipulativních technik

  • Techniky vedoucí k ovládnutí negativních emocí


Výstupy

Znalost technik asertivního jednání a schopnost aplikovat tyto techniky v denní praxi, uvědomění si sebe sama jako nezávislé osoby, která zná svá práva a může vyjádřit svobodně své názory na věc. Zároveň ctí práva jiných a dokáže respektovat jejich názory.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 den


Metody výuky

Brainstorming, hraní rolí před kamerou, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup, testy asertivního chování, případové studie, nácvik praktických asertivních dovedností

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comentarios


bottom of page