PRO FIRMY - VAŠE TÉMA - Tailor-made KOUČOVACÍ TREK

Tailor-made KOUČOVACÍ TREK obsahuje:

· VAŠE TÉMA, které chcete řešit, nebo posílit, a provést jím vaše lidi

· zapracování tématu do programu treku (stanovišť, aktivit, časových dispozic)

· metodiku k naplnění vašich požadavků

· komunikační techniky k posilování interaktivity a spolupráce

· materiály a manuál pro další seberozvoj

· řízenou meditaci na vizualizaci budoucího stavu

· SMART nastavení cílů pro konkrétní kroky

· akční plán pro změny

· společný záměr pro realizaci zlepšení a zavedení do firemního prostředí

· přizpůsobení délky pěšího okruhu podle vašich dispozic (5-15 km)


Cena celodenního outdoor programu je 25.000,- Kč + DPH.

Pokud chcete pro účastníky zajistit celodenní občerstvení i s malým obědem, cena za osobu je cca 350,- Kč (dle lokality).


Máme zájem o koučovací trek