top of page

PRO FIRMY - TÝMOVÝ ROZVOJOVÝ TREK (Tailor-made)

FIREMNÍ TREK obsahuje:

· VAŠE TÉMA, které chcete řešit, nebo posílit, a provést jím vaše lidi

· zapracování tématu do programu treku (stanovišť, aktivit, časových dispozic)

· metodiku k naplnění vašich požadavků

· komunikační a pohybové techniky k posilování interaktivity a spolupráce

· manuál pro další seberozvoj

· řízenou meditaci na vizualizaci budoucího stavu

· akční plán pro změny

· společný záměr pro realizaci zlepšení a zavedení do firemního prostředí

· přizpůsobení délky pěšího okruhu podle vašich dispozic (5-10 km)

TÉMATA, KTERÁ NEJČASTĚJI ŘEŠÍME:

  • praktický výcvik: Komunikace a spolupráce - naučit se rozumět si

  • praktický výcvik: Vedení, řízení, delegování, inspirování

  • praktický výcvik: Zpětná vazba

  • praktický výcvik: Koučování

  • Dosahování cílů a posílení sebevědomí (vnitřní motivace)

  • Firemní hodnoty

  • Hledání inspirace a motivace

  • Rozvoj talentů - možnosti, potenciál a rezervy

  • ?? Jaké je to vaše ??


Cena celodenního outdoor programu je 25.000,- Kč + DPH.

Pokud chcete pro účastníky zajistit celodenní občerstvení i s malým obědem, cena za osobu je cca 350,- Kč (dle lokality).


Máme zájem o TÝMOVÝ TREK


bottom of page