top of page

Obchodní spolujízda - trénink v terénu

Maximálně vytrénovat obchodníka v reálných situacích u jeho zákazníků. Obchodník dostává během dne velmi cenné rady přímo v terénu, které si může okamžitě aplikovat do své každodenní práce. Trenér obchodníka koučuje k dobře nastaveným cílům a ukazuje mu potenciál a rezervy, které při reálných schůzkách vidí. Odstranění profesní slepoty a vidění nových možností a změn v obchodním přemýšlení.


OBSAH

  • Nastavení trasy předem a domluva mezi trenérem a obchodníkem, jaké typy zákazníků spolu navštíví a proč

  • Ranní setkání na konkrétním místě, které vyhovuje obchodníkovi a nastavení pravidel společného tréninku

  • Stanovování nejvyšších cílů před každou schůzkou a koučování k růstovému myšlení

  • Na schůzkách trenér pozoruje a po předešlé domluvě s obchodníkem vstupuje do jednání s ukázkou možností vedení schůzky k uzavření obchodu

  • Po každé schůzce obchodník rekapituluje svůj výkon a s trenérem hledají možnosti formou zpětné vazby a koučování

  • Na každém dalším obchodním jednání obchodník aplikuje dosavadní uvědomění a s trenérem ladí novou strategii

  • Délka obchodního tréninku v terénu je plně v souladu s potřebami obchodníka

  • Tento trénink lze aplikovat i mimo ČR

  • Na konci dne si trenér a obchodník odsouhlasí společný výstup, ten pak je zaslán obchodníkovi + přímému nadřízenému + HR


Výstupy

Odstraňují se nejčastější nešvary viz.: málo nebo žádné otázky, nenaslouchání, skákání do řeči, slabé cíle schůzky, nedotažení obchodního případu, nepřipravenost na námitky, malé využití obchodního vztahu, aj.

Soustředíme se na typy zákazníků: akvizice nového zákazníka / využití potenciálu stávajícího / vyjednávání o podmínkách spolupráce / budování vztahu a referenční byznys


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 1 den / jeden obchodník + follow up dle potřeby (6-12 měsíců)


Metody výuky

Individuální trénink, koučování, mentoring, inspirace

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page