top of page

Manažer nebo leader?

Cílem je, rozšířit si pohled na roli manažera o pohled na roli leadera. Účastníci si vyzkouší na vlastní kůži, jaký mají přístup ke změnám a jak pracují s vlastními chybami. Definují si, koho mají v týmu a jak dostanou doporučení, jak s danými typy lidí pracovat. Seznámí se s důležitostí správného zadávání úkolů a delegování. Natrénují si podávat a přijímat zpětnou vazbu a komunikovat s různými lidmi v týmu.Obsah

  • Role manažera a leader – jakou roli zastává manažer a leader, co se od něj očekává a jak tuto roli podpořit.

  • Sféry vlivu a zájmu – rozlišení, jak na obě oblasti nahlížet a zavést do praxe.

  • Vím, jak na to – různé styly vedení lidí a jejich motivace.

  • Manažer ve změně – jak reaguje tým na změnu a jak může tento proces podpořit manažer.

  • Zadávání úkolů – na co se zaměřit a co manažerovi nesmí při komunikaci uniknout.

  • Zlatý kruh – princip pro vysvětlování a získání důvěry a pozornosti druhé strany.

  • Maslowova pyramida potřeb – jaké potřeby a motivátory každý z nás má a jak na to nahlížet pohledem manažera.

  • Asertivita – nácvik technik, které pomůžou při komunikaci.

  • Podávání a přijímání zpětné vazby – jak reagovat, jak argumentovat, jak se na vše připravit a jaké metody může manažer použít.


Výstupy

Argumentace na nejčastější námitky. Praktická zkušenost uchazečů s různými typy lidí v týmu. Asertivní techniky a návrhy, kde a jak je využít.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 2 dny


Metody výuky

Modelové situace, brainstorming, hraní rolí, diskuse, práce v týmech, interaktivní přístup.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comentários


bottom of page