top of page

Asertivita jako prostředek k úspěšné komunikaci

V asertivní komunikaci jde o vyjádření toho, co člověk skutečně cítí, chce nebo

potřebuje bez toho, aby na druhé působil nezdvořile, útočně či až agresivně.

Asertivní komunikační styl nás vede k tomu, abychom se dovedli bez velkých problémů

rozhodovat sami za sebe, za své rozhodnutí nést následky, rozhodnutí sebevědomě

prezentovat, zvládat odmítnutí nepřijatelných nároků, zvládat konflikty a útoky na

naši osobu, zvládat stresové situace. Asertivní komunikace je otevřená, jasná a

respektující. Zvyšuje sebedůvěru a sebeúctu toho, kdo se ji naučí používat.Obsah

1. den

 • Pojetí pojmu „asertivita“

 • Asertivní, agresivní a pasivní strategie jednání

 • Pravidla asertivity - práva a povinnosti

 • Uplatnění asertivity v denní manažerské praxi – nácvik formou simulací

 • Asertivita jako způsob komunikace

 • Asertivita jako otevřená komunikace

 • Základní pravidla asertivity

 • Asertivní verbální a neverbální komunikace

 • Asertivní povinnosti vs. asertivní práva

 • Kroky asertivního sdělení

 • Identifikace komunikačních stylů

 • Praktický nácvik asertivní komunikace (zvládání emocí v náročných situacích, nácvik odmítnutí a umění říci NE, vyjádření kritiky a přijímání kritiky)


2. den

 • Aplikace asertivity v praxi

 • Asertivní techniky a jak jich využít v každodenní praxi

 • Asertivita a zvyšování sebedůvěry

 • Jak rozeznat a jak se bránit manipulaci

 • Praktický nácvik asertivních technik a jejich využití v praxi

 • Pokažená gramofonová deska

 • Otevřené dveře

 • Negativní aserce

 • Negativní dotazování

 • Přijatelný kompromis

 • Požádání o laskavost

 • Vyjádření komplimentu


Výstupy

Znalost technik asertivního jednání a schopnost aplikovat tyto techniky, uvědomění si sebe sama jako nezávislé osoby, která zná svá práva a může vyjádřit svobodně své názory na věc. Zároveň ctí práva jiných a dokáže respektovat jejich názory.


Rozsah

Doporučený rozsah tréninku: 2 dny


Komu je seminář určen

Manažerům na všech úrovních, HR manažerům; dále všem, kteří chtějí lépe porozumět komunikaci, vztahům, lépe se bránit manipulaci a agresivitě; těm, kteří mají potřebu se sebevzdělávat a asertivně komunikovat


Metody výuky

Interaktivní modelové situace ve dvojicích i skupinkách, nácvik asertivních technik, zpětná vazba lektora a účastníků, modelování reálných situací z praxe účastníků.

Kurz je zaměřen na získání dovedností a schopností nácvikem a rozborem konkrétních situací.

 

Máte zájem o toto školení? Neváhejte se na nás obrátit.

Společně se domluvíme na podrobnostech.


Comments


bottom of page