OBLASTI ROZVOJE

Každé téma, kterému se věnujeme, má značný přesah. A nikdo z nás (naštěstí) neumí všechno najednou. Proto vás zde provedeme jednotlivými tématy. Nicméně až při skutečném rozhovoru vám můžeme nastavit správný program růstu a rozvoje. Vyberte si z menu a my vám poradíme, jak tvoříme budoucnost úspěšných firem a jejich lidí.

V JAKÝCH TÉMATECH VÁS POSÍLÍME:

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Máme cit pro prodej i nákup. Změnili jsme život stovkám obchodníků. Mají dnes prokazatelně lepší výsledky. A ukážeme vám, že i vaši lidé dokáží mnohem víc.

PERSONALISTIKA

A FIREMNÍ KULTURA

Nábor a výběr lidí do týmu. Práce s člověkem ve 21. století. Vyhledávání specialistů. Kompetenční modely. Školení personalistů. Jaké je vaše téma?

MANAŽERSKÉ PROGRAMY

Práci s lidmi v týmech i s jednotlivci se věnujeme mnoho let. Naučte se i vy rozhýbat váš tým. Za méně času dokážete mnohem více.

KOUČINK A NLP

Neurolingvistické programování

Kombinací koučování a neurolingvistického programování docházíme k úplně jiným výsledkům, než při běžných konzultacích. Vedeme klienta k odpovědím, které sám nachází.

KOMUNIKACE

A VZTAHY

Od jednotlivce po zákaznické centrum. Z vnímání sebe k pochopení druhých. Učíme, jak si ustát svou roli a nebrat si TO domů. Učíme, jak být nad věcí.

SEBEROZVOJOVÉ PROGRAMY

Někdy se ukáže, že lidé prostě nejsou ve formě. Že jim nechybí znalosti, ale POSTOJ. Nebát se. Mít pevné hranice. Umět vypnout. Být si jistí sami sebou.

 

OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Prodáváte? Živíte se obchodem? A jste si na každé schůzce jisti, že ji chcete vyhrát? Věnujeme se obchodním technikám a psychologii obchodu již 20 let. Sami jsme si prožili léta, kdy jsme dělali pořád stejné chyby a byli ze schůzek odmítáni bez zakázky. A víte co? Jsme za to rádi. Každá tato zkušenost nás naučila najít cestu, jak to udělat jinak. Najít ty správné otázky. Naučit se mlčet. Vyladit si prvotřídní přípravu, naučit se měnit námitky v klientovo ANO a brát si to nejlepší doporučení na další klienty. Není to těžké, ale není to hned. Rozvoj obchodních dovedností je proces, stejně jako u každého jiného učení.

Naší silnou stránkou je způsob a forma, jakými učíme: Individuální, nebo skupinová školení - je kombinací workshopů, mentoringu, terénní dílny a koučinku. Během rozvoje klienta dbáme především na praktický trénink. Třeba SPOLUJÍZDA. Obchodník má celý den k dispozici v autě trenéra a s ním konzultuje všechny situace od stanovení cílů schůzky, přes strategii až po závěrečné vyhodnocení každé schůzky.

 

MANAŽERSKÉ PROGRAMY

Vedení lidí

Téma jak vést lidi je nevyčerpatelné. My lidé jsme tak různí uvnitř, jak různí jsme navenek. A proč učíme manažery lidi vést? Protože my lidem rádi rozumíme. A naše zkušenost je taková, že manažeři mají mnoho své procesní práce a na SKUTEČNOU práci s lidmi vlastně ani nemají čas. 90% vedoucích, se kterými se setkáváme, je toho důkazem. LEADERSHIP školení, je kombinací workshopů, mentoringu, terénní dílny a koučinku, stejně, jako při práci s obchodníky. Při vedení lidí však zapojujeme ještě metodu "jestřábí oko", kterou nasazujeme na poradách, při osobních rozhovorech, prezentacích, předávání zpětné vazby i v běžném pracovním dni manažera - tzv. stínování. Tím teprve vedoucí vidí své vlastní zrcadlo a dochází k důležitým, až zlomovým momentům.

Řízení týmů a firmy

Zkušenosti z řízení firmy patří majitelům, jednatelům a TOP manažerům, kterých se tento způsob práce plně týká. Strategická plánování, vyhodnocení, nastavení cílů, jejich sledování, zásahy, krizový management, ohodnocení výkonů, nastavení odměn, SWAT. To jsou jen některá témata, která by měl manažer skutečně znát a cíleně na nich pracovat. Konzultujeme je s klienty většinou individuálně, protože právě tím šetříme "ten jejich čas" a jsme vysoce efektivní v nastavení konkrétních kroků.

Interní procesy

Interní procesy jsou pak dalším častým důvodem, proč se firma nechová úplně jednotně. Buď tyto procesy chybí, nebo jsou nastaveny chybně (nereflektují růst firmy, nové komunikační kanály, lidé je přestali dodržovat, vytvořily se "aby něco bylo",aj.). Jak mají ale lidé dodržovat pravidla, když je nemají/neznají? A pokud ano, když jsou někým snadno obcházeny? Nastavení a vyžadování jejich dodržení, pokud možno bez sankcí, to je smysl, na který se soustředíme. Věnujeme se zde i kompetencím manažera, čtyř-fázovou komunikací dovnitř i ven, možnostmi týmu a kontrole.

 

KOMUNIKACE A VZTAHY

Všichni komunikujeme. To není objev, to je fakt. Rozdíly hledejme v tom, jak a s kým. Přizpůsobujete svoji komunikaci druhé straně? Ovládáte se? A kolik znáte otevřených otázek na názor? Tak jako všechna ostatní témata, vychází i toto z požadavků klienta, jeho situace, cílového stavu, kterého chce dosáhnout a lidí, se kterými je v pracovním i nepracovním styku. Soustředíme se při práci s komunikačními nástroji nejdříve na sebe. Jak se vnímám, jak si věřím, jak se prosazuji, co neumím a umět chci. A také, co je moje hranice - velmi důležité téma. Následuje pochopení a poznávání druhé strany. Práce s tichem, využití otázek k poznání.

Třetí část spočívá v soustředění na sdělení, tedy: Co říkám, jak to říkám, komu to říkám. Verbální, neverbální a sociální zaměření. V pomyslné čtvrté komunikační fázi potvrzujeme pochopení, stanovujeme realizační kroky a upevňujeme dohodou. Tolik teorie.

Jak to vypadá v praxi? Učíme klienty z různých profesí, obchodníky, telefonisty i asistentky, zákaznická centra i recepční. Všichni mají stejný příběh. Jsou v první linii. Volá nepříjemný zákazník. Klient reklamuje zboží a žádá okamžité řešení. Zasekl se nám tu člověk ve výtahu a trpí klaustrofobií. Mám zákazníka přesvědčit, aby si od nás kupoval všechny služby - jak to mám udělat? Co když by od nás tito lidé dostali jednoduché nástroje, které dokáží okamžitě použít. Bylo by jim v práci o poznání lépe? Jak působit na protistranu. Komunikační aikido - metoda bez síly. Kouzlo otevřených otázek. Umět říkat ne a být za to pochválení. Nejen to jsou důsledky našich komunikačních školení. A že se na nich budete skvěle bavit, to uvidíte.

 

PERSONALISTIKA A FIREMNÍ KULTURA

Nejsou na pracovním trhu lidé? Ale jsou. A jsou vážně dobří. Jen ne každý sleduje inzerci s nabídkami práce, když práci už má. My máme klienty, kteří chtěli odborníky - specialisty na trhu vyhledat. Pokud byly všechny podmínky v pořádku, tak my jim je našli. A jak to děláme? Pokud se potkáme, ukážeme Vám to. Na poli personalistiky a lidského potenciálu ale jdeme mnohem dál. Umíme nastavit kompetenční modely vašich lidí tak, že přirozeně profesně porostou. Dokážeme používat profilové modelace a posouvat tým podle nejvhodnějších vlastností a dovedností na vámi požadovanou úroveň.

V několika nadnárodních společnostech jsme zavedli odlišnou firemní kulturu do českého prostředí a daří se nám ji živě šířit celým spektrem zaměstnanců. Zajišťujeme DC i AC nejen jako techniku pro výběr zaměstnanců a talentů, ale také pro rozvoj těch, kteří vybírají lidi do firmy. Naše personalistka individuálně mentoruje HR manažery při jejich denní práci a přináší jim neotřelý pohled a metodiku, kterou sama denně aplikuje v nejrůznějších odvětvích. Najít lidi do firmy? A efektivně vynakládat finance pro jejich rozvoj, aby vám zůstali a rostli jste společně? A nebo pořád a pořád hledat nové? Nemusíte se rozhodovat. Mít externí personalistku má nezměrné výhody.

 

KOUČINK A NLP

Koučink bývá někdy nadužívaný. A jindy zase podceňovaný. Někteří lidé se ho bojí a jiní koučují sebe samé ještě před spaním. Co to vlastně je a k čemu ho používáme my? Pro nás je koučink jeden z nástrojů, jak rozvíjet lidský potenciál. Způsob, jak lidem pomáhat k rozhodnutí, aktivitě, nacházení odpovědí. Tento princip systematického pokládání otázek s předem definovaným cílem však není jediný. Zabýváme se celostním přístupem a jsme tým právě proto, že mnohdy nestačí jen kvalitní kouč. Doplňujeme techniky podle potřeb, které vnímáme v průběhu naší práce. A mnohdy přirozeně nastupují další formy práce s klientem.

Velmi silnou metodou jsou techniky NLP, tedy neurolingvistického programování. Jsou to dvě desítky způsobů, jak se podívat na své pocity, smysly, přečíst chování své, nebo svého okolí. Umíme si naprogramovat dobrou náladu, nebo řídit své emoční prožívání. Není to o racionálním vysvětlování toho, co se nám děje. Je to o pochopení, prožití a díky tomu i hlubším poznání co chci/mám dělat a co mi to přinese. Koučink může být velmi rychlý způsob, jak dojít k cíli. A vlastně ho denně mnozí z nás používáme. NLP je hlubší a učí nás se poznávat (případně přeprogramovat) na nevědomé úrovni. Obě metody jsou skvělé a v našem týmu máme hned dvě lektorky, které vás jimi dovedou zrovna k vašim cílům a snům. Tak si to užijte.

 

SEBEROZVOJOVÉ PROGRAMY

Pracovat na sobě, se sebou a pro sebe je ta nejdůležitější práce na světě. Když vy nejste v pořádku, jak může být vaše okolí? Když nejsme spokojeni sami se sebou, jak ovlivňujeme své nejbližší prostředí? My, lidé v týmu WSU, ovládáme terapie a ostatní techniky, které skutečně pomáhají duševní, mentální i fyzické stránce naší osobnosti. Jednorázově, systematicky. Pokud byste ale chtěli ve vaší firmě něco víc než nárazové školení, zvolte roční seberozvojový program 4 ELEMENTY. Práce s vnitřním nastavením hodnot i poznání vlastních možností.

Tento ucelený cyklus využívá živlové dynamiky, kterou v sobě všichni máme a vlastně ji neznáme. Prastaré principy v moderním přístupu lektorů mají obrovské účinky. Prožitková cvičení, pochopení vlastních reakcí, otevírání svého potenciálu. Naučit se zastavit a nabrat sílu, věřit v sebe a ostatní, tvořit. Témat pro deset setkání v roce je pestrá a ověřená paleta. Pokud máte chuť jít do hloubky, pojďte. Víme, že se vám to bude skutečně líbit. Přidáte se k těm, kteří už programem posilují.

 

Kontaktujte nás

Zaujal vás některý z okruhů našich kurzů?

Chcete se vzdělávat s WSU?

Máte zájem o doplňující informace?

Stačí nám zavolat, napsat e-mail nebo se ozvat přes kontaktní formulář.

Na zprávy z formuláře reagujeme do 48 hodin.

arrow&v

wsu@wsu.cz

+420 602 769 556

Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme společnost, která se věnuje školení firemních klientů. Spolupracujeme jen se skutečnými profesionály s dlouholetou praxí.

Důležité stránky

Kontaktní informace

koucovaci-treky.png
logo-wsu.png